mhxx

怪物猎人GU(XX)新手上路指南合集

https://www.bilibili.com/video/av16000769/?from=search&seid=3208142748811050939

[MHXX] 大型基础教学——萌新向入门不完全指北(4-24更新,不定期施工中……)
http://bbs.nga.cn/read.php?tid=11435456&rand=247

《怪物猎人XX》关键任务一览 MHXX村、集 会 所G级关键任务列表
http://wap.a9vg.com/thread-5199895-1-1.html

https://tieba.baidu.com/p/5336398506?red_tag=0559558011

比较全的wiki(日语)
http://wiki.mhxg.org/data/2012.html